CABEZA

CABEZA
370 obras en 3 salas
1910
614401
0 cm x 0 cm
ESTOCOLMO, MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se

Información facilitada por Ingrid Strömber, Moderna Museet, 23.11.99.