COMPOTERO SOBRE MANTEL AZUL

COMPOTERO SOBRE MANTEL AZUL
69 obras en 1 sala
1916
611601
0 cm x 0 cm
ESTOCOLMO, MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se

Información facilitada por Ingrid Strömber, Moderna Museet, 23.11.99.