MURAL, 20 DE MARZO DE 1.961

MURAL, 20 DE MARZO DE 1.961
203 obras en 1 sala
323301
0 cm x 0 cm
CAMBRIDGE (MASSACHUSETTS), HARVARD UNIVERSITY ART MUSEUM

Información aportada por Melissa Ho, del Harvard University Art Museum ( 3-7-1.995).